Welkom

De stichting Voedselbank Den Helder e.o. is een particulier initiatief dat iets doet tegen armoede en verspilling in en rond Den Helder. Het fenomeen Voedselbank bestaat in Nederland inmiddels zo’n 10 jaar. Steeds meer steden kiezen noodgedwongen voor de opzet van een voedselbank. Ook in Den Helder waren er veelvuldige signalen uit de hulpverlening die de opzet van een voedselbank rechtvaardigen. Vanuit het sociaal beraad van de plaatselijke kerken is in 2006 in samenwerking met de gemeente Den Helder en stichting de Wering het initiatief genomen tot de oprichting van een voedselbank voor Den Helder en omstreken. Hierbij is aansluiting gezocht bij een reeds bestaand initiatief binnen de toenmalige Berea-gemeente. Tevens werd hierbij samen gewerkt met stichting Voedselbank Nederland (Rotterdam).

Elke woensdag wordt door vrijwilligers voedsel opgehaald bij het distributiecentrum van Voedselbank Nederland in Amsterdam en bij lokale leveranciers. Donderdag worden de pakketten samengesteld in een magazijn op het terrein van ’s Heerenloo met medewerking van clienten van ’s Heerenloo. Vervolgens worden de pakketten vervoerd naar de 2 uitgifitepunten. Donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 kunnen de voedselpakketten worden opgehaald door mensen die daarvoor in aanmerkingen komen.(Zie aanmelden)

Bedrijven en particulieren die de Voedselbank willen steunen door voedsel te doneren of een financiële bijdrage willen leveren zijn meer dan welkom (Zie donaties )

Wij zijn een organisatie van vrijwilligers. Ophalen van voedsel, samenstellen van voedselpakketten, vervoer en uitdelen van voedselpakketten wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. Ook scholieren dragen regelmatig hun steentje bij in het kader van maatschappelijke stages (zie vrijwilligers).

A c t u e e l
Geplaatst op: 17-04-2017
Actie voor de Voedselbank bij Flaire Modes
Ter gelegenheid van het 35 jaar bestaan van Flaire Modes te Den Helder heeft de eigenaresse begin april 2017 gedurende ruim een week een actie georganiseerd waarbij aan klanten werd verzocht een bijdrage “in natura” voor de Voedselbank Den Helder in de winkel achter te laten. Op 1 en 2 april waren daarom Margreet Spijker en Lenny Anchelon van de Voedselbank aanwezig in de winkel. Op maandagmorgen 10 april 2017 was de actie ten einde en zijn de goederen opgehaald bij Flaire Modes door vrijwilligers van de Voedselbank (Lotte en Rob van Winkel). De sympathieke actie heeft 15 goed gevulde kratten met goederen voor de Voedselbank opgeleverd.Nieuwsarchief