Welkom

De stichting Voedselbank Den Helder e.o. is een particulier initiatief dat iets doet tegen armoede en verspilling in en rond Den Helder. Het fenomeen Voedselbank bestaat in Nederland inmiddels zo’n 10 jaar. Steeds meer steden kiezen noodgedwongen voor de opzet van een voedselbank. Ook in Den Helder waren er veelvuldige signalen uit de hulpverlening die de opzet van een voedselbank rechtvaardigen. Vanuit het sociaal beraad van de plaatselijke kerken is in 2006 in samenwerking met de gemeente Den Helder en stichting de Wering het initiatief genomen tot de oprichting van een voedselbank voor Den Helder en omstreken. Hierbij is aansluiting gezocht bij een reeds bestaand initiatief binnen de toenmalige Berea-gemeente. Tevens werd hierbij samen gewerkt met stichting Voedselbank Nederland (Rotterdam).

Elke woensdag wordt door vrijwilligers voedsel opgehaald bij het distributiecentrum van Voedselbank Nederland in Amsterdam en bij lokale leveranciers. Donderdag worden de pakketten samengesteld in een magazijn op het terrein van ’s Heerenloo met medewerking van clienten van ’s Heerenloo. Vervolgens worden de pakketten vervoerd naar de 2 uitgifitepunten. Donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 kunnen de voedselpakketten worden opgehaald door mensen die daarvoor in aanmerkingen komen.(Zie aanmelden)

Bedrijven en particulieren die de Voedselbank willen steunen door voedsel te doneren of een financiële bijdrage willen leveren zijn meer dan welkom (Zie donaties )

Wij zijn een organisatie van vrijwilligers. Ophalen van voedsel, samenstellen van voedselpakketten, vervoer en uitdelen van voedselpakketten wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. Ook scholieren dragen regelmatig hun steentje bij in het kader van maatschappelijke stages (zie vrijwilligers).

A c t u e e l
Geplaatst op: 20-12-2011
Winkelactie bij Albert Heijn en Dekamarkt Marsdiepstraat
Op zaterdag 17 december ’11 heeft Voedselbank Den Helder weer een inzamelactie gehouden onder het winkelend publiek van Den Helder. Bij de vestigingen van AH en Dekamarkt aan de Marsdiepstraat waren zo’n 12 vrijwilligers tussen 10:00 en 16:00 in touw om het publiek te verzoeken iets extra’s te kopen voor de Voedselbank. Het resultaat was weer hartverwarmend: 70 volgepakte en zeer zware kratten konden in de vlak voor de ingang van het winkelcentrum geparkeerde Ducato worden geladen. De medewerking van de filiaalmanagers van beide winkel was prima. In de Dekamarkt was een aparte schap ingericht met relatief goedkope artikelen, in de AH was daar geen ruimte voor. Beide managers hebben aangegeven dat zij de actie zelf voort willen zetten op zondag en maandag. Zij nemen daarna contact met ons op om de ingezamelde artikelen te komen ophalen: het blijft dus waarschijnlijk niet bij de zaterdag ingezamelde 70 kratten! In de loop van de zaterdag zijn er ook nog 3 kerstpakketten bij ons afgegeven door mensen die ons hadden zien staan. Zij vonden dat wij die beter konden gebruiken dan zij… Met de nog toegezegde giften (o.a. kerstmaaltijd en kerstpakketten van de Rotary) in het verschiet zijn we gelukkig niet meer uitsluitend afhankelijk van aanvoer vanuit Amsterdam waardoor wij onze cliënten kunnen blijven helpen in het voorzien van noodzakelijke primairelevensbehoeften.
Nieuwsarchief