Welkom

De stichting Voedselbank Den Helder e.o. is een particulier initiatief dat iets doet tegen armoede en verspilling in en rond Den Helder. Het fenomeen Voedselbank bestaat in Nederland inmiddels zo’n 10 jaar. Steeds meer steden kiezen noodgedwongen voor de opzet van een voedselbank. Ook in Den Helder waren er veelvuldige signalen uit de hulpverlening die de opzet van een voedselbank rechtvaardigen. Vanuit het sociaal beraad van de plaatselijke kerken is in 2006 in samenwerking met de gemeente Den Helder en stichting de Wering het initiatief genomen tot de oprichting van een voedselbank voor Den Helder en omstreken. Hierbij is aansluiting gezocht bij een reeds bestaand initiatief binnen de toenmalige Berea-gemeente. Tevens werd hierbij samen gewerkt met stichting Voedselbank Nederland (Rotterdam).

Elke woensdag wordt door vrijwilligers voedsel opgehaald bij het distributiecentrum van Voedselbank Nederland in Amsterdam en bij lokale leveranciers. Donderdag worden de pakketten samengesteld in een magazijn op het terrein van ’s Heerenloo met medewerking van clienten van ’s Heerenloo. Vervolgens worden de pakketten vervoerd naar de 2 uitgifitepunten. Donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 kunnen de voedselpakketten worden opgehaald door mensen die daarvoor in aanmerkingen komen.(Zie aanmelden)

Bedrijven en particulieren die de Voedselbank willen steunen door voedsel te doneren of een financiële bijdrage willen leveren zijn meer dan welkom (Zie donaties )

Wij zijn een organisatie van vrijwilligers. Ophalen van voedsel, samenstellen van voedselpakketten, vervoer en uitdelen van voedselpakketten wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. Ook scholieren dragen regelmatig hun steentje bij in het kader van maatschappelijke stages (zie vrijwilligers).

A c t u e e l
Geplaatst op: 02-08-2019
Perkplantjes voor de voedselbank
Op de warmste dag ooit in Den Helder werd de Voedselbank verblijd met een ruime collectie perkplantjes om uit te delen aan de cliënten. De plantjes, afkomstig van de Fa. Duineveld & Zoon aan de Middenvliet, werden op de uitdeeldag in alle vroegte opgehaald en daarna verdeeld over de beide uitdeelpunten, de Morgenster en het Lichtbaken. Naast alle voedselpakketten was het fleurig gezicht met al deze plantjes op de tafels. Met wat “technisch” advies van de tuinkenners onder onze vrijwilligers, ging (bijna) iedereen met een aantal plantjes naar huis, om tuin en/of balkon op te vrolijken. Namens iedereen bij de Voedselbank Den Helder, onze hartelijk dank aan de Fa Duineveld & Zoon.
Nieuwsarchief