Welkom

De stichting Voedselbank Den Helder e.o. is een particulier initiatief dat iets doet tegen armoede en verspilling in en rond Den Helder. Het fenomeen Voedselbank bestaat in Nederland sinds 2002. Steeds meer steden kiezen noodgedwongen voor de opzet van een voedselbank. Ook in Den Helder waren er veelvuldige signalen uit de hulpverlening die de opzet van een voedselbank rechtvaardigen. Vanuit het sociaal beraad van de plaatselijke kerken is in 2006 in samenwerking met de gemeente Den Helder en stichting de Wering het initiatief genomen tot de oprichting van een voedselbank voor Den Helder en omstreken. Hierbij is aansluiting gezocht bij een reeds bestaand initiatief binnen de toenmalige Berea-gemeente. Tevens werd hierbij samen gewerkt met stichting Voedselbank Nederland (Rotterdam).

Elke woensdag wordt door vrijwilligers voedsel opgehaald bij het distributiecentrum van Voedselbank Nederland in Amsterdam en bij lokale leveranciers. Donderdag worden de pakketten samengesteld in een magazijn op het terrein van 's Heerenloo met medewerking van clienten van 's Heerenloo. Vervolgens worden de pakketten vervoerd naar de 2 uitgifitepunten. Donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 kunnen de voedselpakketten worden opgehaald door mensen die daarvoor in aanmerkingen komen.(Zie aanmelden)

Bedrijven en particulieren die de Voedselbank willen steunen door voedsel te doneren of een financiële bijdrage willen leveren zijn meer dan welkom (Zie donaties )

Wij zijn een organisatie van vrijwilligers. Ophalen van voedsel, samenstellen van voedselpakketten, vervoer en uitdelen van voedselpakketten wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. Ook scholieren dragen regelmatig hun steentje bij in het kader van maatschappelijke stages (zie vrijwilligers).

A c t u e e l
Geplaatst op: 08-04-2023
Inzameling De Vlieberg
Aangezien het binnenkort Pasen is, heeft de Rooms-Katholieke basisschool De Vlieberg in de Schooten te Den Helder afgelopen week, door alle klassen, een inzamelingsactie voor de Voedselbank gehouden. Aan een ieder werd gevraagd om een kleine bijdrage te leveren voor deze actie. De totale opbrengst van deze actie bedroeg maar liefst 13 (over)volle kratten met allerlei goederen, variërend van tandpasta via koffie naar pasta en rijst. Met name de “kleintjes” van de groep 1 en 2 vonden het heel belangrijk dat er ook paaseitjes en ander soorten snoep voor de kinderen met Pasen erbij waren. Maandagochtend voor schoolstart was het schoolplein opgetuigd met de kratten en bankjes voor de leerlingen en kwamen alle groepen naar buiten voor de "officiële" overdracht aan de Voedselbank.
Nieuwsarchief