Aanmelden->Criteria

Mensen die om welke reden dan ook in financiƫle problemen zijn geraakt en na betaling van vaste lasten te weinig geld overhouden voor goede en gezonde voeding, komen in aanmerking voor een voedselpakket. Hiervoor heeft de stichting Voedselbank Nederland, waarbij de Voedselbank steunpunt Den Helder en Omstreken is aangesloten, financiƫle criteria opgesteld.

In het algemeen geldt voor een alleenstaande dat hij/zij voor een voedselpakket in aanmerking komt als hij/zij per maand, na aftrek van vaste lasten, maximaal 215 euro over houdt. Dit bedrag is opgebouwd uit een basisbedrag per huishouden van 130 euro vermeerderd met 85 euro per persoon. Voor elk extra persoon komt daar vervolgens nog eens 85 euro bij. Dus bijvoorbeeld als een echtpaar met 2 kinderen minder over houdt dan (130+85+85+85+85=) 470 euro per maand, dan komen zij in aanmerking voor een voedselpakket.

Een zorgvuldige aanmeldingsprocedure zorgt ervoor dat de voedselpakketten alleen terecht komen bij mensen die in nood verkeren. De hulp is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die het 'niet zo breed' hebben. Iedereen kan een beroep doen op de Voedselbank steunpunt Den Helder en Omstreken, ongeacht geloof, huidskleur of nationaliteit. De aanmelding geschiedt in eerste instantie via de Wering, Algemeen maatschappelijk werk; De Voedselbank garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvraag.