Bestuur

Voorzitter Nico Bais
Secretaris Vera Tuin-Bossong
Penningmeester Bert Post
Leden José van der Burg
  Tom Groot
Coordinatoren Margreet & Klaas Spijker (GKV Morgenster)
  Olga Jansen (Het Lichtbaken)
  Caroline Stam (Administratie)

Conform onze Statuten artikel 4, sub 6 genieten de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.