Corona crisis en Voedselbank Den Helder

Open of gesloten
Voedselbank De Helder blijft open zolang het kan. Onze cliënten zijn voor voedsel grotendeels afhankelijk van de Voedselbank zoals anderen dat zijn van winkels. De beslissing "open of gesloten" wordt bepaald door:

Aanvoer voedsel
Het Distributiecentrum Amsterdam, waar normaal de bulk van de producten vandaan komt, was in week 12 gesloten i.v.m. de crisis. Naar verwachting is het centrum in week 13 wel open en komt die aanvoer weer op gang. Of dat in de gebruikelijke hoeveelheid gaat gebeuren en of het Distributiecentrum open blijft is afwachten. Het wegvallen van aanvoer uit Amsterdam is deels opgevangen door gulle giften van lokale ondernemers, door delen met omliggende Voedselbanken, door aanvoer van de Stichting Manna en door in te teren op eigen voorraad.

Veiligheid vrijwilligers en cliënten
De procedure van uitgeven van pakketten is ingrijpend veranderd en gericht op vermijden van contact. Om contact tussen cliënten onderling te vermijden (1,5 mtr afstand) wordt hen geadviseerd gespreid te komen: er is genoeg en iedereen krijgt hetzelfde. Als men zich ziek voelt of zieke mensen thuis heeft wordt men verzocht thuis te blijven en de Voedselbank te bellen. Wij vinden dan een oplossing. Omdat sommigen van onze vrijwilligers en cliënten ook nog in risicogroepen vallen is het essentieel dat iedereen de aanwijzingen bij uitgifte op volgt.

Overheidsmaatregelen
Tot nu toe is in Nederland nog niet besloten tot een "lock-down". Mocht dat gebeuren dan zullen we, naar verwachting, dezelfde status krijgen als winkels die voedsel verkopen.

Tot slot: Voedselbank De Helder kan altijd meer producten gebruiken. Neem contact met ons op als u voedsel wil doneren. Ook als u op een andere manier wil bijdragen bij het functioneren van onze Voedselbank, bijvoorbeeld als vrijwilliger en/of chauffeur: neem contact met ons op.